Jägarskröna bakom lansering av svensk örtlikör

Bakom lanseringen och namnet på likören hittar vi en gammal skröna som berättas och återberättats i generationer. Bakgrunden är att uppkomlingen Håkan Dahlmark, tidigare Håkansson, får låna ett dubbelpipigt belgiskt gevär av sin nyfunna vän brukspatronen dé Besehe. Han hade nämligen sett ett tjog tjädrar bortanför masugnarna.

Väl där slår han ihop pipan på bössan, då han plötsligt ser något i ögonvrån. Han skjuter i rörelsen och rusar fram mot vad han tror är en tjäder. Men döm om hans förvåning… det är ett djur med vingpannorna på en stor tjäder och de finaste stjärtfjädrarna men med en hares kropp och ben, utsträckt en meter lång och med klor och huggtänder. De är inte död, utan sliter sig loss innan jägare Dahlmark hinner fånga den.

skvadern_500

Se där myten om skvadern som nu gett namn åt en örtlikör producerad i trakten där historien ska ha utspelat sig.
Lanseringsdags blir det nu på Knaust Hotell eftersom det var där skrönan om Skvadern först berättades av flottarinspektör Håkan Dahlmark, några dagar efter att han beskjutit Skvadern på Lunde skog 1874.

Samtidigt går Skvaderns örtlikör att hitta på Systembolagets beställningssortiment.

skvaderns_flaskbild

Etiketter

Johan Franco Cereceda är en av landets mest meriterade vinjournalister. Har bred erfarenhet av både journalistik och vin och annan dryck, bland annat som uppskattad utbildare. Johan har tidigare dessutom jobbat på flera av landets vintidningar. Är en av Nordens ledande Spanienspecialister.