Smygpremiär av Carnegies 200-års-jubileumsporter


År 1817 bryggdes det första porterölet på Lorentska Porterbruket i Göteborg. Till minne av 200-årsdagen har Nya Carnegiebryggeriet tagit fram en jubileumsporter – ”re:porter” – som får sin smygpremiär på ”En Öl & Whiskymässa” i Göteborg.

Det här står att läsa i Beskrivning över Göteborg med omnejd, Förlags A.-B. Fournir, 1939, här i lätt redigerad form:

Den ursprunglige grundaren av Lorentska Porterbruket var en från Tyskland inflyttad industriidkare vid namn Abraham Robert Lorent. År 1808 inköpte han tomter ute vid Klippan i den dåvarande göteborgska bebyggelsens yttersta utkant åt väster, för att därstädes uppföra ett sockerbruk, å vilket han även snart erhöll privilegium

I Göteborg fanns då tre porterbryggerier, vilka dock icke drivits med någon särskild framgång. Lorent kom nu på den tanken, att vid sidan av sockerbruket bedriva ett porterbryggeri och hans privilegieansökan därom bifölls år 1813. Lorent skaffade sig nu även privilegium på att själv få göra fat och tunnor, tillstånd att importera humle i den mängd han behövde etc. År 1817 torde den första portern från Lorentska bryggeriet ha förts ut i marknaden. Då hade redan Lorent fått åtnjuta den framgången, att regeringen förbjudit all import av utländsk porter.

Porterbryggeriet vid Klippan utvecklade sig snart till ett jättebryggeri i en skala, till vilken man dessförinnan aldrig sett någon motsvarighet i Sverige. Hur omfattande den var framgår av, att på 1830-talet kunde man i bryggeriet mäska 120 tunnor malt på en gång, lagra 2 400 tunnor korn; vidare uppgick den årliga tillverkningskapaciteten till 23 500 hektoliter porter.

År 1833 avled Lorent och på grund av att denne å spekulationer förlorat hela sin förmögenhet, så måste arvingarna å auktion låta försälja bruket. Det inköptes av den blott 23-årige engelsmannen grosshandlaren David Carnegie J:r. Som var son till den framgångsrike skotske affärsmannen George Carnegie.

År 1841 slog Carnegie samman sin grosshandelsrörelse med fabriksrörelsen under det gemensamma namnet David Carnegie & Co. Ungefär tio år senare ändrades firmanamnet till Handelsbolaget D. Carnegie & Co, då som ny delägare ingingo fyra göteborgare, däribland konsuln Oscar Ekman. David Carnegie hade då flyttat tillbaka till England. År 1860 ändrades handelsbolaget till Aktiebolaget D. Carnegie & Co. Stiftaren levde hädanefter helt i England. År 1907 uppdelades det gamla bolaget i tre särskilda bolag med skilda intresseområden: Porterbryggeriet A.-B. D. Carnegie & Co, Svenska Sockerfabriks A.-B. och Fastighets A.-B. D. Carnegie & Co.


Så långt boken från 1939.

Till minne av 200-årsdagen presenterar Nya Carnegiebryggeriet nu en hyllning till Lorentska Porterbryggeriet: ”re:porter” – en extra stark porter, bryggd med morellkörsbär.
”re:porter” får sin smygpremiär i Nya Carnegiebryggeriets monter på ”En Öl & Whiskymässa” på Svenska Mässan i Göteborg 24 – 25 mars.

Allt om Whiskys nyhetsredaktion sammanställer nyheter och annat läsvärt om whisky och öl. Har du något bra nyhetstips? Maila till info@tastynews.se så kanske vi publicerar ditt tips!