Allt om Whiskys Whiskyordlista

Whiskyns A till Ö

Whisky är en hel vetenskap och som alltid när det gäller sådana så kryllar det av ord, termer, begrepp och uttryck som det ibland kan vara svårt att hålla ordning på. Allt om Whisky presenterar här en ordlista A till Ö, som inte ger sig ut för att vara heltäckande, men som åtminstone till en del reder ut ett ganska digert urval ord. Saknar du något ord? Hör av dig så kompletterar vi ordlistan.

AbV. Alcohol by Volume, det vill säga volymprocent alkohol.

Adze. Ett av tunnbindarens verktyg som används för täljning på mer eller mindre plana träytor.

After Bourbon Barrel. Se Barrel.

Aldehyder. En grupp organiska föreningar innehållande atomgruppen –CHO. Framställs vanligen genom oxidation av motsvarande alkohol. Aldehyder autooxiderar vid kontakt med luft.

American Barrel. Se Barrel.

Anminosyra. Kvävehaltig organisk syra som finns i malt.

Angel’s share. Änglarnas andel, den mängd whisky som varje år avdunstar när faten ligger i lagerhusen. Det rör sig vanligen om några få procent per år. (Samma uttryck används hos både cognac- och armagnac-producenter.)

Barm. Skum som bildas under pågående jäsning, det innehåller levande jästceller och man använde det tidigare som förjästkultur.

Barrel. Fat eller tunna, ekfat som tidigare använts för lagring av bourbon. En barrel rymmer vanligtvis 180 liter men det finns variationer både uppåt och neråt. En barrel som ut-ökats till att rymma cirka 250 liter kallas After Bourbon Barrel, Dump Hogshead eller Remade Hogshead.

Barrier-filtering. Filtrering av whisky genom papper före buteljering för att få bort kolpartiklar som avsöndrats från eken under lagring.

Beading. Ett sätt att göra en ungefärlig uppskattning av alkoholhalten. Man skakar en whiskyflaska och ju större luftbubblorna är och ju längre tid det dröjer innan de försvinner, desto högre är alkoholstyrkan.

Beer heater. Värmeväxlare som används för att värma kall mäsk.

Blended whisky. En blandning av sädeswhisky framställd i kolonnapparater på ett graindestilleri och maltwhisky som gjorts i kopparpannor på ett traditionellt maltdestilleri. Man brukar skilja på »Standard Blend« och »De Luxe Blend« men det finns inga bestämda regler för proportioner eller ålder som skiljer de två.

Blender. Yrkestitel på den som blandar grain- och maltwhisky.

Bodega Butt. Spanska sherryfat som rymmer 600 liter.

Boiling Ball. Se Reflux Ball.

Bonded Warehouse. Tullnederlag. All whisky lagras utan tull- och skatteavgifter och beskattas först då den säljs eller exporteras.

Bothy. Uttryck för mindre gömställe för framställning av illegal whisky.

Bourbon Whiskey. Destilleras ur mäsk som enligt en amerikansk lag från 1964 måste innehålla minst 51% majs (maximalt 80 %). Resten består oftast av korn och/eller råg. Spriten måste sedan ligga minst två år på fat. En aldrig verifierad historiebeskrivning tillskriver baptistpastorn Elijah Craig skapandet av bourbon. Han var verksam i trakterna kring Louisville, Kentucky, i Bourbon County, som är döpt efter det gamla franska kungahuset av invånarna som var tacksamma för fransmännens hjälp under frihetskriget.

Bourbon Barrel. Se Barrel.

Brewing. Ett sätt att göra mäsk. Mältat spannmål mäskasi varmt vatten så det jäsbara maltsockret utlöses. Man tillsätter jäst och under jäsningen bildas alkoholhaltig mäsk.

British Plain Spirit, BPS. Nydestillerad sprit som får ha högst 94,8 volymprocent alkohol.

Bryggning. Process som bryter ner stärkelse till maltsocker som förjäses till alkohol.

Bung. En trä- eller korkplugg som används för att tillsluta ekfat.

Bunghole. Tapphål.

Burnt Ale. Bränt öl kallas de sista resterna av mäsken efter destillering. Ibland säger man »Pot Ale«.

Butt. Namn på ekfat som rymmer cirka 500 liter och som tidigare använts för sherrylagring.

Cask. Tunna eller fat.

Cask Strength. Whisky som buteljeras direkt från fat, utan spädning. Eftersom alkoholhalten varierar från fat till fat späds den ibland till en viss nivå för att slippa trycka om etiketterna. Den är vanligtvis inte kylfiltrerad.

Charring. Bränning av insidorna på ekfat med öppen eld. Det leder ibland till att det uppstår små håligheter (som kallas fissurer) och i dessa frigörs under lagringstiden olika ämnen som sätter spår i både färg och smak.

Chill Filtering. Kylfiltrering används dels för att avlägsna smuts, men också för att se till att whiskyn inte blir grumlig vid låga temperaturer (när isbitarna tillkommer, till exempel). Filtreringen inleds med »Barrier Filtering« och sedan kyls whiskyn till omkring 5-10 grader och filtreras återigen genom filterpapper.

Chwisgi. Det walesiska ordet för whisky.

Coffey Still. Under 1830-talet utvecklade irländaren Aeneas Coffey en ny destillationspanna för kontinuerlig destillering, i vilken man både billigt och enkelt kunde göra neutral sprit. De irländska destillerierna tyckte inte om Coffeys uppfinning, de kallade den för »fusk«. Skottarna däremot tyckte det var en lysande idé och sedan gick det ju som gick…
Den kallas också Patent Still, Continous Still eller Column Still. Se Kolonnapparat.

Column Still. Se Kolonnapparat.

Condenser. Se Kondensor.

Congeners. Paraplynamn på alla biprodukter som utvecklas under bryggning, destill-ering och lagring.

Continous Still. Se Kolonnapparat.

Cooling Plant. Se Kondensor.

Coopers hammer. Tunnbindarens stora, runda hammare med olika användnings-områden.

Corn Whiskey. Den tillverkas av mäsk som innehåller minst 80 procent majs. Till skillnad mot bourbon behöver corn whiskey inte lagras. Denna typ anses vara den ursprungliga whiskeyn men har inget med dagens bourbon att göra.

Crown. Den vanligtvis konvexa bottenplåten på en kittelpanna, på direkteldade sådana är den gjord av 12 mm kopparplåt.

Crum knife. Krumkniv, ett tunnbindarverktyg för att jämna till stavar.

Dark Grains Plant. En anläggning där man pressar samman restprodukter från whiskyframställning till boskapspellets.

Deflegmation. Den proces då spritångorna befrias från vatten genom avkylning.

De Luxe Blend. Se Blended Whisky.

Densitet. Vikt per volymenhet.

Destillationskolonn. Stående rör där flera enkla destilationer sker samtidigt utan avbrott.

Destillering. En metod att koncentrera alkoholhalten i en alkoholdryck genom att ta bort det mesta av vattnet. Den baserar sig på principen att alkohol har lägre kokpunkt än vatten och därför avdunstar vid en lägre temperatur. Till en början var metoderna mycket enkla, man satte en kitell med sprit över elden. Kitteln var tillsluten men försedd med ett långt rör. Och alkohol var det som kom först, den kallas för huvud eller försprit och smakar illa. När kitteln fortsatte att eldas på blir även den bättre alkoholen ånga, och nu handlar det om »Mellansprit« eller »Hjärtat« och här finns den finaste kvaliteten. Slutligen kommer »Svansen« som inte är så kul.

Doft. Det finns 32 primära dofter men bara tre primära färger (gul, blå och röd) och fyra primära smaker. Vi har cirka 350 olika typer av luktreceptorer, men vi kan känna igen (särskilja) ungefär 10 000 olika lukter. Undersökningar som utförts på kemisk väg har identifierat 400 olika doftämnen i maltwhisky.

Doig-ventilator. Se Pagodtak.

Downcomer. Fallrör. Vertikalt rör mellan två bottnar i destillationskolonn. Försett med en fals som gör att refluxvätskan rinner till underliggande botten via en kopp som agerar vattenlås och hindrar ånga från att strömma uppåt.

Draff. De spannmålsrester (drav) som finns kvar sedan den färdiga vörten pumpats bort. En av de biprodukter som används vid framställning av boskapsfoder.

Dram. Ett litet glas whisky, idag ofta 2,5 eller 3,5 cl. Här hemma får man antingen 3 eller 6 cl. »A wee dram« betyder »en liten snaps«.

Drav. Restprodukt i mashtun när vörten silas. Hög råproteinhalt. Används till foder.

Dreg. Det fina slam som ibland efter mäskning finns mellan mäsktunnans två bottnar.

Dunnage Warehouse. Det äldre systemet med lagerhus av sten där ekfaten staplas tre till fyra på varandra med två plankor mellan varje rad.

Eftersprit. Kallas »feints« eller »tail« och avskiljs i Spirit Safe, innehåller vatten och lägre alkoholer. Den samlas upp i Low Wines & Feints Reciever och blandas med Low Wines och destilleras en gång till.

Estrar. Kemiska föreningar med behagliga dofter.

Exciseman. Skattefogde som övervakade produktionen och beräknade skatt på destille-rierna men också hade till uppgift att sätta dit hembrännare. En Exciseman fanns på varje destilleri och de hade vanligen också sina bostäder inom anläggningen. Endast de hade nyckel till The Spirit Safe och till de plomberade lagerhusen.

Expression. Ett whiskymärkes olika lagringsåldrar och dito varianter av alkoholstyrka.

Fallrör. Se Downcomer.

Feints. Se Eftersprit.

Fermenter. Se Washback.

Fillings. British Plain Spirit i ekfat på lagring.

Filling Store. Rum där man fyller ekfaten.

Finish. Eftersmak, men också en beteckning för den metod där whiskyn får en kortare avslutande lagring, en finish, på ekfat som fått en egen karaktär efter lagring av t. ex. vin eller starkvin.

Finkeloljor. Olika kemiska ämnen som uppkommer i små mängder vid mäskjäsning i syfte att framställa drickbar sprit. Används som råvara vid parfymtillverkning.

Firkin. Se Quarter.

First Fill. När man för första gången använder ett bourbon– eller sherryfat för whiskylagring.

Flagging iron. Bandjärn. Tunnbindarverktyg. Fyrkantig järnstav med hästskoformad klyka.

Flaska. Hur många flaskor blir det av ett 200 liters bourbonfat? Om det fylldes med sprit med 63 % så har det ungefär 175 liter kvar efter tolv år, med en alkoholhalt på 55-60 %. Om det späds till 40 eller 43 % kommer det att bli omkring 250 standardflaskor med 70 cl, som EU införde 1993 för att få slut på det totala kaos med olika flaskstorlekar som användes tidigare.

Floor Maltings. Den byggnad där man hyser golvmältningsanläggningen (där man mältar kornet för hand).

Foreshot. Se Försprit.

Fusel oil. Se Finkeloljor.

Försprit. Det spritdestillat som uppstår före middlecut under destillering i en Spirit Still. Förspriten kallas Foreshot eller Head. Den är normalt cirka 70 procentig och avskiljs i The Spirit Safe. Innehåller orena ämnen. Den samlas upp i The Low Wines & Feints Receiver, blandas med Low wines och destilleras på nytt.

Gauger. Ordet »gauge« betyder i första hand att mäta rymd eller storlek, men används också mer bildligt i betydelsen bedöma, sondera eller pejla. Är också namnet på olika precisionsmätare för olja eller vindstyrkor. I whiskysammanhang är det ett gammalt namn på en Exciseman.

Gluten. En sammansättning av proteiner som finns i vete, råg och korn. Glutenintolerans är tämligen vanlig. Svenska livsmedelsverkets mätningar av gluten i blended whisky visar en nivå som faktiskt ligger under gränsvärdet för glutenfritt.

Gorda. Se Bodega butt.

Grain Neutral Spirit. GNS – neutral sprit med högre alkoholhalt än 94,8 %.

Grain Whisky. Sädeswhisky framställd i kolonnapparat av andra sädesslag än mältat korn, mestadels vete och/eller majs.

Green Malt. Mältat korn före torkning.

Grist. Se Gröpe.

Gröpe. Krossad malt.

Head. Se Försprit.

Head Truss Ring. Den metallring som håller stavarna på plats när tunnbindaren reser dem runt tunnans botten.

Heart of The Run. Se Middle Cut.

Hogshead. Spanska 250-litersekfat avsedda för sherry. Begagnade fat importeras hela till Skottland och används direkt. Jfr med Remade Hogshead.

Hoop. Tunnband.

Independent Bottling. Whisky som buteljerats av firmor som inte ägs av något destilleri, utan köper whisky från dessa eller genom mäklare.

Intermediate spirit receiver. Behållare där den mellersta, drickbara delen av destillatet samlas.

Irish Mist. Whiskylikör, ursprungligen gjord av Tullamore Distillery från början av 1940-talet. Numera ägt av Gruppo Campari och görs i Dublin.

Keepers of The Quaich, The. En ideell förening som hedrar personer som framgångsrikt bidragit till att främja skotsk whisky. Har sitt högsäte i Blair Castle i Pershire, där man två gånger om året har högtidliga banketter.

Kiln. Se Kölna.

Kittelpanna. Kupolformad koppardestillationsapparat för att framställa maltwhisky. Den består av kropp (Body), hals (Swan Neck), kondens- och avtappningsrör (Lyne Arm) samt kondensor. Traditionellt används två: en mäskpanna (Wash Still) och en spritpanna (Spirit Still).

Kolonnapparat. Destilleringsapparat med kontinuerlig destillering.

Kondensor. Behållare där ångorna kyls av. Heter egentligen skalrörskondensorer och är byggd av ett antal stående kopparrör inneslutna i ett skal. Kallt vatten pumpas upp genom rören och åstadkommer kondensering av alkoholångor. Korn. Uppskattningsvis 73 olika typer av korn används vid framställning av skotsk whisky. Sedan gammalt föredrar man lokalt skördad korn och tidigare ansågs kornets kvalitet vara en avgörande förutsättning, men idag har man ändrat sig och kornets ursprung anses spela en underordnad roll. Vårkorn är den vanligaste sorten, den sås i mars-april och skördas i augusti och september. Bland de populäraste återfinns Optic och Decanter, som är högproduktiva och utvecklades under 1990-talet.

Kölna. Det rum där man torkar det mältade kornet. Rök från torv- eller koleld en trappa ner sipprar upp genom hål i golvet och tränger in i grönmaltet. Kölnan kröns ofta av ett ventilationstorn. (Se Pagodtak.)

Lagring. Enligt lag måste, oavsett tillverkningsland, spriten lagras i tre år innan den får kallas whisky.

Liqour. Färdigt, varmt vatten som ska användas som mäskvatten.

Lomondpanna. En typ av kittelpanna med en kort, trubbig överdel vilket gör att de producerar ett tyngre destillat än de långhalsade. Uppkallad efter Lomond Distillery, men uppfunnen av en Fred Whiting 1956 som då var anställd hos Hiram Walker.

Low Wines. Se Lågvin.

Low Wines- and Feints Receiver. Uppsamlingstank för lågvin och både för- och eftersprit från The Spirit Safe vid sista destilleringen.

Lyne Arm. Kondensrör mellan the Swan Neck och kondensorn.

Lågvin eller Low wine. Slutprodukten i The Wash Still efter destillation.

Make. Smeknamn på nydestillerad sprit.

Malt. Kornets stärkelse som genom stöpning och mältning spjälkats till olika sockerarter.

Maltings. Byggnaden där mältningen sker.

Maltwhisky. Whisky gjord enbart på vatten, jäst och mältat korn genom dubbel- eller trippeldestillation i kittelpanna och som sedan lagrats minst tre år.  Indelas i grupperna Single Malt och Vatted Malt.

Marrying. Lagring av två eller flera sorters whisky i samma ekfat. Numera ovanligt.

Mash. Se Mäsk.

Mashing Machine. En apparat som blandar gröpe och varmvatten och kanaliserar blandningen till mäsktunnan.

Mash Tun. Mäsktunna. En rund metallbehållare där gröpe blandas med varmt vatten för att det jäsbara maltsockret ska lakas ur. Resultatet kallas Wort.

Master Blender. I Sverige började den engelska yrkestiteln användas i början av 1970-talet. En Master Blender har det övergripande ansvaret för blandningen, men sköter också lagret, ser till att det finns tillräckligt, köper in nytt, etc.

Maturation. Mognad. Den kemiska förändring spriten genomgått under lagringen.

Middle Cut. Den mellersta delen av spritdestillatet, separerad från för- och eftersprit. Har mellan 68 och 72 procent alkohol och är mer eller mindre orenat brännvin.

Moth-balled. »Lagd i malpåse«, begrepp för destillerier som för längre eller kortare tid lagt ner produktionen utan att slå igen.

Morutouisuki. Maltwhisky på japanska.

Mältning. Den process då det fuktade, groende kornet rörs runt, antingen i en mältningstrumma, på ett mältningsgolv eller i en så kallad Saladinbox (vilket inte är så vanligt).

Mäsk. Den jästa vörten, med en alkoholstyrka på cirka 8-10 volymprocent.

Mäskpanna. Kittelpanna där mäsken destilleras till lågvin. Heter Wash Still på engelska.

Natural Cask Strength. Naturlig fatstyrka. Whisky buteljerad utan att spädas med vatten.

Nose. Se Doft.

Noser. Informell titel på den som provdoftar BPS för att se till att den har rätt kvalitet innan den lagras.

Octave. Tidigare använd storlek på ekfat, de var små och rymde bara mellan 45 och 68 liter.

Officiell buteljering. Whisky som buteljerats antingen av destilleriet eller av ägarkoncernen.

On spirit. En spritpanna är det den tid destillatets middle cut samlas upp i intermediate spirit receiver (se d.o.).

On stream. Ett destilleri sägs vara »on stream« när det är i produktion.

Original Gravity. Ursprungsdensitet. Brittisk skala för mätning av i första hand vörtstyrka.

Original Litres of Alcohol (OLA). Det antal liter sprit som man fyller ett ekfat med. Siffrorna skrivs direkt efter fyllningen på fatet.

Pagodtak. Kölnans ventileringstorn med pyramidformat tak som är gallerförsett. Tanken är att det ska uppstå drag nere i kölnan och samtidigt skydda elden från regn. De numera klassiska tornen formgavs någon gång under 1800-talet av en Charles C. Doig, därför kallades de förr »Doig Ventilators«. Få av dem används idag men de underhålls och får vara kvar då de kommit att bli något av ett signum för maltdestillerierna.

Patent Still. Se Kolonnapparat.

Peat. Torv.

Peat Reek. En whiskys torvlukt och dito smak.

Peated Malt. Maltwhisky som både doftar och smakar bränd torv.

Pipe. Ett ekfat som innehåller 500 liter och som tidigare använts för portvin.

Plain wood. Se Refill.

Pot ale. Se Burnt ale.

Pot Still. Se Kolonnapparat.

ppm. Parts per million. Måttenhet. Miljondel.

Proprietor’s bottling. Se Officiell buteljering.

Pure Malt. Vanligt uttryck på whiskyetiketter. Man får använda det hur som helst eftersom det inte finns något regelsystem, därför kan en flaska som säger sig innehålla Pure Malt mycket väl innehålla Single Malt eller Vatted Malt.

Puryifyer. Reningsmekanism i kittelpannan vars uppgift är att förstärka refluxen. Den är gjord av plåtar och ett kallvattenhölje som kondenserar ämnen med låg flyktighet och för tillbaka dem ner i kittelpannan genom ett u-format rör.

Quaich. Kåsa. Keltiskt gammalt dryckeskärl med två handtag.

Quarter. Ekfat, 45-80 liter, kallas också Firkin.

Racked Warehouse. De moderna lagerhusen där faten ligger på hyllor.

Refill. Ett ekfat kallas Refill när det för andra gången används för lagring av whisky. Kallas också Plain wood. Se också First fill och Second fill.

Reflux. Destillat som kondenserat och av tyngdkraften återvänder ner till ursprungsvätskan där det återigen förångas.

Reflux Ball. En bollformad utvidgning långt ner på kittelpannans hals. Den renar destillatet genom att kondensera ämnen med låg flyktighet och tvingar dem tillbaka ner i mäsken. En Reflux Ball ger destillat med mindre smak- och doftämnen och därmed en lättare whisky.

Rektifikation. Rening av sprit genom destillering.

Remade Hogshead. Den vanligaste fattypen i Skottland. Det är ett bourbonfat som importerats, tagits isär och fått 25 % nya fatstavar och helt nya gavlar. Rymden är då 250 liter, det vill säga samma som de sherryfat som tidigare importerades. Kallas även Dump Hogshead.

Rummager. Automatisk omrörare i botten på en mäskpanna. Den består av en arm med fastsata metallkedjor (eller en grov duk) som under destilleringen roterar för att hålla mäsken i rörelse och samtidigt skrapa loss jäst och andra partiklar som bränns fast.

Run. Den helt ofärgade sprit som rinner genom The Spirit Safe.

Rye. Innehåller minst 51% råg, som ju heter rye på engelska. Liksom Bourbon destilleras rye vanligen i kopparpanna och kolonnapparat och lagras i brända ekfat. Rye kommer ursprungligen från Pennsylvania i USA.

Rökighet. Se Peat Reek.

Saladin Box. Ett stort tråg med mekanisk omrörare för mältning av korn. Uppkallad efter den franske ingenjören Charles Ulysse Saladin.

Seal Pot. Säkerhetsventil med vattenlås som ser till att en kittelpanna inte exploderar eller imploderar av för högt respektive lågt tryck.

Second Fill. När ekfat används för whiskylagring en andra gång. Se First Fill och Refill.

Self Whisky. Se Single Malt.

Sherryfat. Fat som tidigare använts till sherry. Se butts.

Shiel. Träskovel för att vända korn på mältningsgolv.

Shoulder. Den böjda delen av en kittelpanna som sammanlänkar fångplåten (som på engleska heter Flue Plate) med svanhalsen.

Silent Season. Ett fem till tolv veckor långt uppehåll som inträffar varje år på alla destillerier. Produktionen läggs ned och man utför reparationsarbeten. Denna Silent Season brukar infalla under sommarsemestertider, vilket hänger samman med att i äldre tider hade man detta produktionsstopp eftersom det var svårt att mälta när det var varmt och dessutom rådde ibland vattenbrist. Arbetarna behövdes dessutom vid skördearbetet.

Single Barrel Whisky. Buteljering från ett enstaka fat vid ett specifikt destilleri.

Single Grain Whisky. Enbart sädeswhisky. Grainwhisky destillerad vid ett destilleri. Kallas också singleton eller self whisky.

Single Malt. Maltwhisky som producerats på ett specifikt destilleri, och från vilket den får sitt namn. Det kallas också singleton och self Whisky.

Singleton. Se Single Malt.

Single Single Whisky. Antingen Grinwhisky eller maltwhisky som framställts under en enda destilleringsomgång. Mycket sällsynt.

Skinning. Avhyvling av ett lager trä vid föryngring av fat.

Slainte Mhath. Ska uttalas ungefär »slandje waa«. Betyder God hälsa, eller skål på gaeliska.

Spent lees. Lågvinsrester kvar i spritpannan efter destill-ering.

Spirit Receiver. Det kärl där The Middle Cut samlas.

Spirit Run. Spritdestillation.

Spirit Safe. En behållare som innehåller hydrometrar för provtagning av det destillat som kommer från kondensorns rör. Det är försett med kranar och handtag som gör det möjligt att ändra flödet. Behållaren uppfanns av Septimus Fox och togs i bruk 1825. Funktionen är att pannskötaren ska kunna se spritflödet utan att man behöver tappa av något. Spirit Safe (spritkassaskåpet) är av mässing och glas och försett med ett bastant hänglås som förr bara The Excixe Man hade nyckeln till – idag är det ägaren eller verkställande direktören.

Spirit Still. Se Spritpanna.

Spirit Vat. Se Spirit Receiver.

Spokeshave. Spåkskäv, en sorts kniv. Tunnbindarverktyg

Spritpanna. Den kittelpanna där lågvinet förvandlas till sprit.

Spritskåp. Se Spirit Safe.

Standard Blend. Se Blended Whisky.

Steep. En bassäng där kornet blötläggs före mältning.

Stöpkar. Se Steep.

Stöpning. Blötläggning av kornet i vatten.

Tail Pipe. Rör som leder destillatet till spritskåpet.

Tails. Se Feints.

Tennessee Whisky.  Detta är ingen bourbon, även om den framställs på nästan exakt samma sätt. Innan destillatet får ligga på rostade ekfat, filtreras det mycket långsamt uppemot två veckor genom ett träkolsfilter från sockerlönnen, vilket ger whiskeyn en rökig sötma. Detta gör, enligt amerikansk lag, drycken till något annat än bourbon.

Torv. Består av förmultnade växtdelar från kvartärperioden, innehåller inte mer än 6 procent kol. Det är ett mediokert bränsle, det brinner dåligt, avger mycket rökgaser och luktar starkt och illa. Men alla dessa dåliga förutsättningar har man lyckats vända till att bli fördelar vid whiskyframställning.

Tullnederlag. Se Bonded Warehouse.

Uisge Beatha. Gaeliska namnet för whisky som gjorts på mäsk från mältat korn. Det ska uttlas »ishke baa« och betyder livets vatten.

Uisuki. Whisky på japanska.

Underback. En stor behållare där vörten samlas sedan draffen silats bort. Vörten förs vidare till Washback.

V, W 

Valinch. Stor pipett, ofta av koppar. Används vid uppsugning av whisky från ekfat.

Wash. Det engelska ordet för mäsk, med en alkoholstyrka på omkring 8 till 10 volymprocent. Kallas i Nordamerika för beer. Se Mäsk.

Washback.  Ett jäskar gjort av antingen trä eller metall. Den kylda vörten pumpas från The Underback och tillförs jäst för att jäsa till mäsk.

Wash Charger. En tank med pumpaggregat där mäsken från The Washback samlas upp för att sedan skickas vidare till The Wash Still.

Wash Still. Se Mäskpanna.

Vatted Malt. En blandning av två eller flera sorters maltwhisky från flera destillerier. Namnet kommer från den behållare (Vat) där sorterna blandas. En vatted malt kan innehålla tio eller fler olika sorter. Åldersangivelsen på etiketten avser den yngsta maltwhisky som ingår.

Vatten. En viktig råvara, som ger både doft och smak. Det används för att stöpa kornet och mäska den torkade malten. Vatten som filtreras genom torv anses vara allra bäst. De flesta destillerier använder sig av mjukt vatten eftersom det lösgör smakrika ämnen ur mäsken. Däremot anses hårt vatten bättre vid grainwhiskyproduktion.

Whiskey. Irländsk och amerikansk stavning.

Viski. Finsk stavning av whisky.

Wood. Synonym till »cask« och »barrel«.

Worm. En kopparörsspiral som är en förlängning av kittelpannans Lyne Arm. Den ligger i en vattenbehållare (Worm tub) där den konstant sköljs av kallvatten för att spritångorna ska kylas av och bli vätska. Sällsynt i dagens industri.

Worm Tub. Se Worm.

Wort. Se Vört.

Worts Cooler. En apparat som kyler varm vört från mäskningstemperatur till jäsningsdito (som alltså är lägre).

V.V.O. »Very Very Old« eller »Vatted Very Old«.

Vört. Den söta vätska som framställts genom att blanda korn med vatten, vilket leder till omvandling av stärkelse till socker. Man blandar sedan jäst i vörten för att jäsningen skall komma igång och omvandla sockret till alkohol.

Y.O. »Years old«. En whiskys ålder. Skrivs ibland med gemener.

Å 

Ålder. Hur länge whisky förvarats i ekfat. Den ålder som anges på etiketten avser lagringstiden för buteljens yngsta whisky.