Poppels leder striden mot Konsumentverket

Bild från Poppels bryggeri.

Poppels bryggeri, med VD Mats Wahlström i täten, tar strid för att få visa sina drycker med mat. På motståndarsidan står Konsumentverket som tycker att några av Poppels inlägg i sociala medier strider mot bildregeln och ”inte är måttfulla”. Tvärtom, säger Poppels och har branschorganisationen Sveriges Bryggerier i ryggen. Nu bestrider Poppels Konsumentverket och välkomnar en rättslig prövning av ärendet.

Så här skriver Poppels i sitt pressmeddelande:
»I ett pågående tillsynsärende menar Konsumentverket att några av Poppels inlägg i sociala medier strider mot bildregeln. Men de bilder som Konsumentverket menar inte är måttfulla är tvärtom återhållsamma och utgör inget hot mot folkhälsan. Att visa mat i kombination med dryck är både ansvarsfullt och relevant. Drycken framhålls som en del av en måltid och ett sammanhang vilket är positivt – inte negativt – för folkhälsan.

– Konsumentverkets tolkning innebär en allvarlig och oacceptabel inskränkning i den rätt vi har som företag att ansvarsfullt kommunicera om våra produkter. Med stöd av Alkoholgranskningsmannen och vår branschförening Sveriges Bryggerier har vi därför beslutat att bestrida Konsumentverket. I det fall Konsumentverket vidhåller sin tolkning välkomnar vi en rättslig prövning, säger Mats Wahlström, VD på Poppels Bryggeri.

För oss är det här en fråga om den svenska bryggeribranschens överlevnad. Idag är marknadsföringen främst digital och internationell. Förutom det grundläggande att Konsumentverket vill förbjuda reklam som är bättre för folkhälsan, innebär detta också en stympning av möjligheterna att hävda oss mot internationell konkurrens. Som svenskt bryggeri måste vi kommunicera enligt svensk lag, även om vi riktar oss mot utlandet. Konsumentverkets tolkning skulle innebära att konkurrenter från andra EU-länder får en stor konkurrensfördel eftersom de inte behöver följa de svenska reglerna medan vi i realiteten skulle beläggas med exporthinder. Vi skulle vara i underläge både hemma och utomlands.

– Poppels strider för alla svenska bryggerier när de ifrågasätter Konsumentverkets bedömning. Därför har vi på Sveriges Bryggerier tillsammans med vår styrelse fattat beslutet att stötta Poppels hela vägen. Myndighetens tolkning är ett hot mot den svenska bryggerinäringen, som i praktiken inte skulle få berätta om sina varumärken på samma sätt som sina utländska konkurrenter, säger Anna-Karin Fondberg, VD på Sveriges Bryggerier.«

Läs Poppels pressmeddelande i sin helhet på
Poppels hemsida

Allt om Whiskys nyhetsredaktion sammanställer nyheter och annat läsvärt om whisky och öl. Har du något bra nyhetstips? Maila till info@tastynews.se så kanske vi publicerar ditt tips!