Carlsberg har Sveriges första koldioxidneutrala bryggeri


Carlsberg Sveriges bryggeri i Falkenberg är nu Sveriges första stora bryggeri med noll koldioxidutsläpp från sin energiförbrukning. Bryggeriet i Falkenberg ökar användningen av biogas och är nu till 100 procent drivet av biogas och grön el.

Klimatförändringarna är den kanske mest angelägna frågan för vårt samhälle idag. Carlsberg Sverige tar nu ett kliv i rätt riktning med inköp av biogas i Falkenberg som gör att bryggeriets utsläpp av koldioxid från energiförbrukningen reduceras till noll. Förändringen innebär att all energi kommer från biogas och grön el1.

– Vi har under många, många år arbetat för att skapa ett så effektivt bryggeri med så låg påverkan på vår miljö som möjligt. Det är inte minst tydligt när vi tittar på hur mycket vi minskat vår energiförbrukning per liter produkt under åren. Det är motiverande att vi tar ett stort steg framåt när vi nu endast använder koldioxidneutrala energikällor, säger Ted Akiskalos, vd på Carlsberg Sverige.

I början av året lanserade Carlsberg-koncernen ett nytt hållbarhetsprogram – Together Towards Zero. En av de fyra ambitionerna är ”Noll koldioxidavtryck” som stöds av ett mål att eliminera koldioxidutsläpp från alla bryggerier2 och en minskning med 30 procent för ”beer-in-hand carbon footprint3 år 2030. För att nå målen ska Carlsberg Groups samtliga bryggerier använda 100 procent förnybar el och eliminera kol som energikälla innan 2022. I Sverige innebär den välfungerande infrastrukturen och tillgängligheten av biogas från nätet möjligheten att omvandla till helt förnybara källor genom att köpa grön energi, medan andra lösningar måste utvecklas för marknader där detta inte är ett alternativ.

– När vi nu på Carlsberg Sverige levererar på målet redan i år hoppas jag att vi ska kunna inspirera fler kollegor i koncernen. Samtidigt behöver vi i Sverige nu fundera över vilka våra nya mål ska vara, och här kommer vi fokusera på hela värdekedjan, som vi kallar ”beer-in-hand”, och det behöver vi göra tillsammans med våra partners och kunder. Inte minst på förpackningar som vi vet har en relativt stor koldioxid-påverkan, säger Ted Akiskalos.

Fotnot 1 100 % el från förnybara källor (Renewable Electricity with Guarantees of Origin).
Fotnot 2 Baserat på 2015 som utgångspunkt.
Fotnot 3 Från en utgångspunkt för 2015. Utsläpp från Beer-in-Hand hänvisar till en produkts fulla livscykelavtryck, med beaktande av värdekedjans påverkan utöver Carlsbergkoncernens operativa kontroll, såsom jordbruksproduktion, transportlogistik och detaljhandelskylning.

Allt om Whiskys nyhetsredaktion sammanställer nyheter och annat läsvärt om whisky och öl. Har du något bra nyhetstips? Maila till info@tastynews.se så kanske vi publicerar ditt tips!