Mackmyra till England

Mackmyra har startat ett dotterbolag i England för att ta större marknadsandelar. Förutom i Sverige så finns även Mackmyra i Tyskland sen tidigare. Men nu: England!

Den brittiska marknaden är på flera sätt en nyckelmarknad för Mackmyra. För att accelerera tillväxten startades i april 2018 dotterbolaget Mackmyra Swedish Whisky Ltd. Satsningen innebär bland annat att försäljning och marknadsföring kommer att drivas av egen anställd brittisk personal. Under sommaren har registreringar, rekryteringar och förberedelser genomförts.
Mackmyra tar denna vecka ett viktigt steg framåt för att göra Europa till företagets hemmamarknad.

Försäljningen via det egna dotterbolaget Mackmyra Swedish Whisky Ltd. startade i Storbritannien den 17 september. Därmed etableras Mackmyras egen affärsmodell med företagets hela produktportfölj presenterad av lokalt verkande Mackmyra-anställda direkt till brittiska konsumenter.

Mackmyra gravitationsdestilleri
Mackmyra gravitationsdestilleri

Tillgång till Mackmyras hela produktutbud och lokal närvaro med egen personal har hittills varit förbehållet Sverige och Tyskland. I Sverige har Mackmyra sedan starten 1999 utvecklat affärsmodellen genom att aktivt möta konsumenter på provningar, mässor och andra events därigenom produkter och verksamhet vidareutvecklas. Denna typ av nära konsumentinteraktion, så kallad Crowdsourcing, har varit företagets signum sedan starten. Crowdsourcing ligger rätt i tiden i den Craft Spirits-boom (hantverksmässigt framställd sprit) som råder i flera delar av världen, inte minst i Europa. 2014 etablerades Mackmyras tyska dotterbolag som sedan dess arbetat enligt samma modell som i Sverige. Utvecklingen i Tyskland har varit mycket stark och det tyska dotterbolaget har stått för en substantiell andel av Mackmyras försäljningstillväxt sedan dess.

Timingen nu i att erbjuda svensk hantverksmässigt producerad single malt whisky och gin på den stora brittiska marknaden är den bästa möjliga. Storbritannien ligger långt framme i utvecklingen inom Craft Spirits med många mindre destillerier, som har startat de sista åren till följd av det snabbt ökande intresset.

– Det kommer bli mycket intressant att följa utvecklingen i Storbritannien nu när vi äntligen har kunnat trycka på säljstartknappen. Vi upplever en stor efterfrågan hos britterna, men frustrerande nog har det varit svårt att erbjuda Mackmyras hela utbud via brittiska importörer utan att det har blivit alltför dyrt och komplicerat för konsumenten. Det ändras nu, kommenterar Magnus Dandanell, VD på Mackmyra Svensk Whisky AB.

Magnus Dandanell, VD, Mackmyra
Magnus Dandanell, VD, Mackmyra
Etiketter

Allt om Whiskys nyhetsredaktion sammanställer nyheter och annat läsvärt om whisky och öl. Har du något bra nyhetstips? Maila till info@tastynews.se så kanske vi publicerar ditt tips!