Rapport: Vi dricker mindre sprit

Björn Trolldal, foto Jimmie Hjärtström

Utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen är relativt stabil, men konsumtionen av spritdrycker har minskat med åtta procent mellan 2015 och 2016. Det framgår av ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016”, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) nyligen presenterade.

– Det är en trend som vi har observerat en längre tid. Under den senaste tioårsperioden har konsumtionen av vodka, whiskey och andra spritsorter minskat med 24 procent, säger forskaren Björn Trolldal, som står bakom promemorian.

Vinkonsumtionen har ökat under samma period och är den alkoholdryck som svenskar konsumerar mest. Av all alkohol som dracks under 2016 var 42 procent vin, mätt i ren alkohol. Starköl stod för 31 procent, sprit 21 procent, folköl 5 procent och cider ungefär 1 procent.

Av den alkohol som konsumerades 2016 kom 79 procent från den i Sverige registrerade försäljningen. Resterande 21 procent kom från den oregistrerade delen, det vill säga resandeinförsel, smugglad alkohol, hemtillverkning och köp via internet.

– Den minskade konsumtionen av spritdrycker mellan 2015 och 2016 beror på att resandeinförseln och smugglingen av sprit har minskat, säger Björn Trolldal.

Denna PM redovisar preliminära resultat från Monitormätningarna för år 2016. Mätningarna startade i juni 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Syftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.

I Monitormätningarna beräknas dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolagets butiker, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel och smuggling, köp via internet och hemtillverkning.

Genom att addera de båda delarna får man en bild av den totala konsumtionen i Sverige. Uppgifterna om den oregistrerade delen baseras på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 16–84 åringar i Sverige. Totalt genomförs 18 000 intervjuer varje år.
PM:n ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016” finns att ladda ner på www.can.se.

Allt om Whiskys nyhetsredaktion sammanställer nyheter och annat läsvärt om whisky och öl. Har du något bra nyhetstips? Maila till info@tastynews.se så kanske vi publicerar ditt tips!