Rekordresultat och kraftfull nyinvestering på Box


Box Destilleri visar en kraftig förbättrad vinst för första halvåret 2017 och gör nyinvestering i mångmiljonklassen.

Vinsten för Box Destilleri var 1,273 mkr efter finanser vilket är en resultatförbättring med mer än 3 mkr mot samma period 2016. Nettoomsättningen årets första sex månader ökade med 79 % till 22,943 mkr.

– Det är mycket glädjande siffror, säger VD Thomas Larsson, framförallt genererade av vår fatförsäljning under en serie av år som nu märks på resultatet när våra kunder beslutar buteljera sin whisky och lösa ut flaskorna. Vi har också kraftigt ökat försäljningen av egna buteljerade produkter under året, främst i Sverige men även på exportmarknader i Europa och Asien. Försäljningsökningen är nästan 100 % under detta första halvår med vår nya standardprodukt Box Dálvve som starkt lok.

Box Whiskys VD Thomas Larsson

Nu pratar ni också om nyinvesteringar?
– Ja, med de fina försäljningsframgångarna i ryggen och det kraftigt ökande intresset för våra produkter har vi också i sommar beslutat att investera kraftigt i ökad produktion, samt i bättre förutsättningar för vår besöksverksamhet som också växer rejält. Investeringen är i mångmiljonklassen och kommer bland annat att resultera i två nya pannor samt flera jäskar i destilleriet vilket ger oss möjlighet att mer än fördubbla vår nuvarande kapacitet.

Kan det bli tal om nyanställningar?
– Det kommer inte på kort sikt att medföra nyanställningar i produktionen för oss men på lite längre sikt kommer Box att fortsätta växa personellt. Vårt besökscenter behöver också personal framförallt under säsong. Vi har en stark tro på Höga Kusten-regionens attraktionskraft som besöksmål och vill gärna vara med och bidra till ökade besöksströmmar, det är bra för många i vårt närområde.

www.boxwhisky.se

Etiketter

Allt om Whiskys nyhetsredaktion sammanställer nyheter och annat läsvärt om whisky och öl. Har du något bra nyhetstips? Maila till info@tastynews.se så kanske vi publicerar ditt tips!