Boxförstärkning

BoxIntresset för Box Destilleri fortsätter att öka och för att möta de många förfrågningarna och inte minst för att klara att hantera de marknadsinsatser som behövs i samband med de första lanseringarna och internationaliseringen så har bolaget beslutat att utse Håkan Persson till ny tillförordnad marknadschef.
Håkan Persson är delägare i kommunikationsbyrån Sweetpop AB i Sundsvall där han jobbar som kommunikationsstrateg och copywriter. Han har varit Box Destilleri behjälplig i varumärkesarbetet under flera år och ingår sedan två år tillbaka också i styrelsen.??I samband med rekryteringen innebär det att nuvarande marknadschefen Hasse Nilsson får större möjligheter att fokusera på mötet med kunder och företagets marknadskommunikation. Hasse Nilsson kvarstår i ledningsgruppen och företagets marknadsråd.
– Med den här förstärkningen får vi en mycket stor marknadskompetens rakt in i den operativa ledningen och vi avlastar också Hasse Nilsson som har haft en orimlig arbetsbörda. I och med den nya organisationen utnyttjar vi våra resurser mer effektivt, säger Box VD Thomas Larsson

Danielsson författare och konstnär med stort vinintresse, som skrivit ett tjugotal böcker, av vilka flera översatts. Har haft ett tjugotal enmansutställningar runt om i Europa. Bernt har sedan 2001 arbetat tillsammans med Åke Jacobsson som skribent och redaktör